Обележавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

Обележавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, редни број ЈНМВ бр. 06-1/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Партија 1: Питање број 1 и одговор можете преузети овде.
Обавештењре о продужењу рока можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за вертикалну сигнализацију можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за хоризонталну сигнализацију можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

• Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој
Адреса: „12. јануар'' бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 75110

• Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

• Предмет јавне набавке - набавка радова, обликована по партијама:
Партија 1: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;
Партија 2: Одржавање вертикалне сигнализације/семафора/ у току 2017.године.

• Контакт (лице или служба):
Служба за јавне набавке тел: 033/ 2452-341-локал 138, или е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:
Партија 1: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама и паркинг просторима у општини Прибој;
Партија 2: одржавање вертикалне сигнализације /семафори/у току 2017.године.