Оглас: „Индустријску паркови“ д.о.о. Прибој

Предузеће „Индустријски паркови“ д.о.о. Прибој објављује јавни позив свим правним лицима за издавање пословног простора унутар Индустријских паркова Прибој у виђеном стању, путем достављања затворених понуда , и то за пословне просторе:

1. Салу за ручавање и дистрибуцију хране за кориснике у оквиру Индустријских паркова и Слободне зоне Прибој са опремљеном кухињом за припремање хране, површне 130m².
2. Просторије у објекту Енергане , површине 300 m².
Путем затворених понуда неопходно је доставити следеће:
-Решење из АПР-а о обављању делатности за коју је предузеће регистровано,
За закуп пословног простора из тачке 1. Сале за ручавање и дидтрибуцију хране за кориснике у оквиру Индустријских паркова и Слободне зоне Прибој, површне 130 m², неопходно је доставити решење из АПР-а да је предузеће регистровано за обављње угоститељских делатности.
-Податци о одговорном лицу правног лица које конкурише за закуп пословног простора (копија личне карте, решење о именовању одговорног лица).
-Писмо о намерама које мора да садржи следеће:
• Опис делатности које предузеће обавља,
• Број радника који ће бити запослени у закупљеном простору,
• Висина улагања наведена у Еурима,
• Висина закупа пословног простора по једном метру квадратном, у еурима (почетна цена закупа износи 0,5 EUR/m², за пословни простор из тачке 1. Салу за ручавање и дистрибуцију хране за кориснике у оквиру Индустријских паркова и Слободне зоне Прибој, површне 130 m² почетна цена закупа износи 1 EUR/m²).
Понуде доставити путем поште у затвореној коверти на адресу: „Индустријски паркови“ д.о.о. Прибој, ул. Слободна зона, Рача бб. 31330 Прибој, са назнаком „Комисији за закуп земљишта и објеката Индустријских паркова Прибој- НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА ЈАВНОГ ПОЗИВА“.
Рок за достављање понуда је 09. Фебруар 2018. године до 12 часова.
Пословни простори који су предмет издавања могу се видети сваког радног дана за време трајања јавног позива у периоду од 12-14 часова, у предузећу Индустријски паркови д.о.о. Прибој.
За све додатне информације можете нас контактирати путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или путем телефона 033/24-49-249.
Отварање достављених понуда биће обављено 09.02.2018. године, у просторијама предузећа „Индутријски паркови“ д.о.о. Прибој, са почетком у 12 часова. Некомплетне и неблаговремено пристигле понуде неће бити разматране.
Отварању приспелих понуда могу присуствовати представници правних лица (са потписаним овлашћењем) која су доставила понуду за закуп пословног простора.