Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Дирекција за изградњу града Прибоја улица 12. јануара бр.5 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградње антенског стуба са максималном снагом свих панела по свим каналима је 150W у Сјеверину на кат.пар.број 1492 КО Сјеверин, општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне Послове улица 12.Јануара бр.108. канцеларија број 44 почев од 12.04.2013.год. у времену од 11 до 14 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 23.април 2013.године.
Цео текст обавештења можете погледати овде.