banner-mosi2018

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општине Прибој можете преузети овде.

Председник општине и Општинско веће
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Општинска управа Прибој
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Набавка 290 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2014/2015 годину

Набавка 290 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2014/2015 годину, редни број ЈН 14/2014.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2014/2015. годину 2

Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2014/2015. годину
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Јавни позив можете преузети овде.

Опширније...

Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2014/2015. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ
Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2014/2015. годину
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Набавка добара пластичног црева за воду

Набавка добара пластичног црева за воду, редни број ЈН 10/2014.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Услуге здравствене неге као подршке раду геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље

Услуге здравствене неге као подршке раду геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље, ЈН бр. 06-33/10/03
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље

Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље, редни број ЈН 06-33/7/03-1
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље

Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље, редни број ЈН 06-33/7/03
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Прибој

Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју, редни број ЈН 404-6/2014
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и испорука два путничка возила за потребе пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој и Пријепоље

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 06-33/4/03 – набавка добара - Набавка и испорука два путничка возила за потребе пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој и Пријепоље

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Задужење буџета Општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара (поновљени поступак)

Позив за подношење понуда у поступку Задужење буџета Општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Задужење буџета Општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара (поновљени поступак)

Позив за подношење понуда у поступку Задужење буџета Општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Задужење буџета Општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара

Позив за подношење понуда у поступку Задужење буџета Општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Радови на реконструкцији крова задружног дома у МЗ Кратову, општина Прибој

За јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.27/2013: Радови на реконструкцији крова задружног дома у МЗ Кратову, општина Прибој

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Опширније...

Ојачање коловозне конструкције пута Варда-Врело, МЗ Забрњица, општина Прибој, l=900 m1, ЈНМВ 26/2013

Позив за подношење понуда у поступку Јавну набавку мале вредности радова Ојачање коловозне конструкције пута Варда-Врело, МЗ Забрњица, општина Прибој, l=900 m, ЈНМВ 26/2013.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 292 просторна метра огревног дрвета за потребе основних школа за школску 2013/2014 годину

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке 292 просторна метра огревног дрвета за потребе основних школа за школску 2013/2014 годину.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 340 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2013/2014 годину

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке 340 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2013/2014 годину.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2013/2014. годину

Позив за подношење понуде у поступку Јавне набавке услуга аутобуског превоза учаника основних школа на подручју општине Прибој за школску 2013/2014 годину

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Покреће се отворени поступак Јавне набавке

Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју, редни број ЈН 404-112013
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на питање број 1 можете погледати овде.
Остала документа везана за конкурсну документацију можете погледати овде.

Опширније...

Покреће се поступак Јавне набавке мале вредности

Набавка добара три усисивача за потребе Општинске управе, редни број ЈН 10/2013
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...