banner-mosi2018

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта „ПРОМОТЕР ББМ“ д.о.о. Земун улица Тимочка број 19 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину реконструкција постојећег енергетског објекта – топлане и промена намене у постројење за производњу електричне енергије инсталисане снаге до 1МW на кат.пар.број 1071/5 КО Рача у кругу предузећа Седишта, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство комунално - стамбене и имовинско правне послове улица 12.јануара број 108 канцеларија 44 почев од 30.04.2013 у времену од 11 до 14 часова.

Обавештење о можете погледати овде.