banner-mosi2018

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта "МП КОМЕРЦ" улица Четврте санџачке број 52 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – погона за производњу дрвених пелета на кат.пар. број 196 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој - Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове улица 12. јануара број 108, канцеларија број 44 почев од 25.05.2013.год. у времену од 11 до 14 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 04. јун 2013. године.

Обавештење можете погледати овде.