slideshow04

Интензивирани радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и ОШ "Десанка Максимовић"

Након што су 17.јула прошле године званично почели радови на потпуној реконструкцији две прибојске школе, Машинско-електротехничкој и ОШ "Десанка Максимовић", исти су услед лоших временских прилика паузирани, да би током месеца фебруара били интензивирани, како би се све завршило у року.

Опширније...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног вода 35 kV МХЕ „Шљивовица“ - расклопно постројење „Препран“

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу прикључног вода 35 kV МХЕ „Шљивовица“ - расклопно постројење „Препран“.

Опширније...

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину, са територије општине Прибој.

Опширније...

Филм "Краљ Петар Први" у прибојском Дому културе

Пројекције: 05.03.2019. (уторак) у 12:00h, 17:00h и 20:00h.
Улаз 100 динара.

Опширније...

Награђени најбољи у спорту у 2018. години

У четвртак 28. фебруара у хотелу "Лим" одржан је свечани пријем и уручивање награда и признања најбољим прибојским спортистима у 2018. години. Како традиција из претходних година налаже, осим појединачних резултата и доприноса прибојских спортиста, награђени су и спортски радници али и спортски клубови.

Опширније...

Поткатегорије