banner-mosi2018

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-38100-CPI-4/2018 од 20.02.2018. године

Решење број ROP-PRI-38100-CPI-4/2018 од 20.02.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-876-CPI-1/2018 од 16.01.2018. године

Решење број ROP-PRI-876-CPI-1/2018 од 16.01.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-31671-CPIH-4/2017 од 06.12.2017. године

Решење број ROP-PRI-31671-CPIH-4/2017 од 06.12.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-30799-CPI-2/2017 од 05.12.2017. године

Решење број ROP-PRI-30799-CPI-2/2017 од 05.12.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-26018-CPI-2/2017 од 21.11.2017. године

Решење број ROP-PRI-26018-CPI-2/2017 од 21.11.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-23410-CPI-2/2017 од 13.09.2017. године

Решење број ROP-PRI-23410-CPI-2/2017 од 13.09.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-5507-CPI-4/2017 од 06.09.2017. године

Решење број ROP-PRI-5507-CPI-4/2017 од 06.09.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-5960-CPI-4/2017 од 17.07.2017. године

Решење број ROP-PRI-5960-CPI-4/2017 од 17.07.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-6169-CPI-2/2017 од 28.04.2017. године

Решење број ROP-PRI-6169-CPI-2/2017 од 28.04.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-7542-CPI-1/2017 од 29.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-7542-CPI-1/2017 од 29.03.2017. године овде.