banner-mosi2018

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-15102-CPI-3/2016 од 25.07.2016. године

Решење број ROP-PRI-15102-CPI-3/2016 од 25.07.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-17077-CPI-1/2016 од 22.07.2016. године

Решење број ROP-PRI-17077-CPI-1/2016 од 22.07.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-8354-CPI-4/2016 од 15.07.2016. године

Решење број ROP-PRI-8354-CPI-4/2016 од 15.07.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-15721-CPIH-2/2016 од 14.07.2016. године

Решење број ROP-PRI-15721-CPIH-2/2016 од 14.07.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-13417-CPI-1/2016 од 17.06.2016. године

Решење број ROP-PRI-13417-CPI-1/2016 од 17.06.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-13302-CPI-1/2016 од 16.06.2016. године

Решење број ROP-PRI-13302-CPI-1/2016 од 16.06.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-11480-CPI-1/2016 од 06.06.2016. године

Решење број ROP-PRI-11480-CPI-1/2016 од 06.06.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-2753-CPI-1/2016 од 21.03.2016. године

Решење број ROP-PRI-2753-CPI-1/2016 од 21.03.2016. године овде.

Решење број 351-186/2015 од 10.02.2016. године

Решење број 351-186/2015 од 10.02.2016. године овде.

Решење број 351-190/2015 од 15.12.2015. године

Решење број 351-190/2015 од 15.12.2015. године овде.