banner-mosi2018

Грађевинске дозволе

Решење број 351-162/2015 од 01.10.2015. године

Решење број 351-162/2015 од 01.10.2015. године овде.

Решење број 351-115/2015 од 10.09.2015. године

Решење број 351-115/2015 од 10.09.2015. године овде.

Решење број 351-111/2015 од 07.07.2015. године

Решење број 351-111/2015 од 07.07.2015. године овде.

Решење број 351-98/2015 од 26.06.2015. године

Решење број 351-98/2015 од 26.06.2015. године овде.

Решење број 351-73/2015 од 12.06.2015. године

Решење број 351-73/2015 од 12.06.2015. године овде.

Решење број 351-93/2015 од 22.06.2015. године

Решење број 351-93/2015 од 22.06.2015. године овде.

Решење број 351-100/2015 од 22.06.2015. године

Решење број 351-100/2015 од 22.06.2015. године овде.

Решење број 351-95/2015 од 19.06.2015. године

Решење број 351-95/2015 од 19.06.2015. године овде.

Решење број 351-87/2015 од 11.06.2015. године

Решење број 351-87/2015 од 11.06.2015. године овде.

Решење број 351-406/2015 од 28.05.2015. године

Решење број 351-406/2015 од 28.05.2015. године овде.