banner-mosi2018

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-3202-IUP-1/2020 од 12.02.2020. године

Решење број ROP-PRI-3202-IUP-1/2020 од 12.02.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-1441-IUP-1/2020 од 28.01.2020. године

Решење број ROP-PRI-1441-IUP-1/2020 од 28.01.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-1584-IUP-1/2020 од 28.01.2020. године

Решење број ROP-PRI-1584-IUP-1/2020 од 28.01.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-30246-IUP-3/2019 од 06.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-30246-IUP-3/2019 од 06.12.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-34150-IUP-2/2019 од 19.11.2019. године

Решење број ROP-PRI-34150-IUP-2/2019 од 19.11.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-3671-IUP-2/2019 од 24.10.2019. године

Решење број ROP-PRI-3671-IUP-2/2019 од 24.10.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-18974-IUP-3/2019 од 04.10.2019. године

Решење број ROP-PRI-18974-IUP-3/2019 од 04.10.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-4883-IUP-12/2019 од 06.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-4883-IUP-12/2019 од 06.09.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-21944-IUP-1/2019 од 30.07.2019. године

Решење број ROP-PRI-21944-IUP-1/2019 од 30.07.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-18128-IUP-1/2019 од 02.07.2019. године

Решење број ROP-PRI-18128-IUP-1/2019 од 02.07.2019. године овде.