banner-mosi2018

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-6141-IUP-1/2017 од 16.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-6141-IUP-1/2017 од 16.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-6142-IUP-1/2017 од 16.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-6142-IUP-1/2017 од 16.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-4050-IUP-1/2017 од 02.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-4050-IUP-1/2017 од 02.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-516-IUPH-2/2017 од 06.02.2017. године

Решење број ROP-PRI-516-IUPH-2/2017 од 06.02.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-524-IUPH-2/2017 од 06.02.2017. године

Решење број ROP-PRI-524-IUPH-2/2017 од 06.02.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-530-IUPH-2/2017 од 06.02.2017. године

Решење број ROP-PRI-530-IUPH-2/2017 од 06.02.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-32969-IUP-1/2016 од 08.12.2016. године

Решење број ROP-PRI-32969-IUP-1/2016 од 08.12.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-30830-IUP-1/2016 од 21.11.2016. године

Решење број ROP-PRI-30830-IUP-1/2016 од 21.11.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-30810-IUP-1/2016 од 18.11.2016. године

Решење број ROP-PRI-30810-IUP-1/2016 од 18.11.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-30382-IUP-1/2016 од 17.11.2016. године

Решење број ROP-PRI-30382-IUP-1/2016 од 17.11.2016. године овде.