banner telefoni naslovna

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-8580-ISAW-2/2020 од 06.05.2020. године

Решење број ROP-PRI-8580-ISAW-2/2020 од 06.05.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-9626-ISAW-1/2020 од 04.05.2020. године

Решење број ROP-PRI-9626-ISAW-1/2020 од 04.05.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-9609-ISAW-1/2020 од 04.05.2020. године

Решење број ROP-PRI-9609-ISAW-1/2020 од 04.05.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-3888-ISAW-1/2020 од 18.02.2020. године

Решење број ROP-PRI-3888-ISAW-1/2020 од 18.02.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-23864-ISAW-4/2020 од 30.01.2020. године

Решење број ROP-PRI-23864-ISAW-4/2020 од 30.01.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-18971-ISAW-4/2019 од 03.01.2020. године

Решење број ROP-PRI-18971-ISAW-4/2019 од 03.01.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-34387-ISAW-2/2019 од 25.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-34387-ISAW-2/2019 од 25.12.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-38887-ISAW-1/2019 од 19.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-38887-ISAW-1/2019 од 19.12.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-37153-ISAW-1/2019 од 05.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-37153-ISAW-1/2019 од 05.12.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-36278-ISAW-2/2019 од 29.11.2019. године

Решење број ROP-PRI-36278-ISAW-2/2019 од 29.11.2019. године овде.