banner-mosi2018

Решења према члану 145

Решење број OP-PRI-18974-ISAW-1/2019 од 09.07.2019. године

Решење број OP-PRI-18974-ISAW-1/2019 од 09.07.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-10471-ISAW-3/2019 од 28.06.2019. године

Решење број ROP-PRI-10471-ISAW-3/2019 од 28.06.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-15805-ISAW-1/2019 од 11.06.2019. године

Решење број ROP-PRI-15805-ISAW-1/2019 од 11.06.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-15837-ISAW-1/2019 од 12.06.2019. године

Решење број ROP-PRI-15837-ISAW-1/2019 од 12.06.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-15026-ISAW-1/2019 од 05.06.2019. године

Решење број ROP-PRI-15026-ISAW-1/2019 од 05.06.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-14555-ISAW-1/2019 од 30.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-14555-ISAW-1/2019 од 30.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-14025-ISAW-1/2019 од 27.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-14025-ISAW-1/2019 од 27.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-13853-ISAW-1/2019 од 24.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-13853-ISAW-1/2019 од 24.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-13224-ISAW-1/2019 од 22.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-13224-ISAW-1/2019 од 22.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-7802-ISAW-1/2019 од 02.04.2019. године

Решење број ROP-PRI-7802-ISAW-1/2019 од 02.04.2019. године овде.