banner-mosi2018

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA da je nosilac projekta  Poliester grupa doo Priboj ulica pribojske Čete broj 44 , ,podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT  IZGRADNjA ZATVORENOG SKLADIŠTA SIROVINA na kat.parceli broj 261/9 KO Priboj, opština Priboj

OGLAŠAVA JAVNI UVID I SEDNICU JAVNE RASPRAVE

1. Studija o proceni uticaja se izlaže na javni uvid i traje od 28.03.2019. godine do 18.04.2018. godine.
Za vreme trajanja javnog uvida napred navedena studija će biti izložena svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opšinske uprave Priboj, ulica 12.januara broj 108 soba 44.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi , organizacije i javnost mogu dostaviti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku i predati ih nadležnom organu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove.

2.Sednica javne rasprave održaće se 20.04.2018.godine sa početkom u 12 časova u zgradi Opštinske uprave Priboj, ulica 12 Januar broj 108, soba broj 44.
Na sednici javne rasprave učestvuju nosilac prijekta, izrađivač studije, a mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica tj. zainteresovani organi, organizacije i javnost.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.