banner-mosi2018

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu Opština Priboj ulica 12. Januara broj 108 podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT IZGRADNjA KOTLARNICE SA DVA KOTLA JAČINE 1000 kw i 800 kw NA BIOMASU - SEČKU na kat. parceli broj 1828/2 KO Priboj, opština Priboj.

Uvid u sarržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj – Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12. Januara broj 108. kancelarija broj 44 počev od 02.04.2018.god. u vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 12. april 2018. godine.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.