banner telefoni naslovna

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu  Opština Priboj ulica 12. Januara broj 108 podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT IZGRADNjA BETONSKIH BLOKOVA KAPACITETA 0,25 t/h i CEVI KAPACITETA 0,15 t/h, PREVOZ ROBE I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA TERETNIM VOZILIMA, GRAĐEVINSKI RADOVI U NISKOGRADNjI   na  kat.parceli  broj 3935 KO Pribojska Banja, nosioca projekta SAZR “AUTOPREVOZNIK K.S.“ KARADžIĆ  SLAVENKO PR PRIBOJ, Pribojska Banja bb. 

Uvid u sadržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj –Odeljenja za urbanizam , građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12. Januara broj 108. kancelarija broj 44 počev od 02.04.2018. god. u vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 12. april 2018. godine.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.