Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na zahtev nosioca projekta Komarice Đorđa preduzetnika AUR“KIKO-PROM“, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta „Skladištenje sekundarnih sirovina“ na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 03/1 broj: 501-62/13 dana 14.05.2013. godine da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.
Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu uz poštovanje utvrđenih uslova zaštite životne sredine navedenih u rešenju uzimajući u obzir kriterijume propisane uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 114/08).
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama Opštinske uprave Priboj, ulica 12. januara 108 soba 44, svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje možete pogledati ovde.