Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS“, br. 36/09 i 88/2010), objavljuje Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Autoprevozničko-ugostiteljska radnja „Kiko-Prom“ Priboj, podnela je Opštinskoj upravi Priboj zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Priboju u ulici IV Sandžačke brigade, na kat. parceli broj 1916/3 KO Rača. Uz zahtev za izdavanje dozvole priloženo je:
- Rešenje o regisraciji - reg. br. kod APR-a 61229051,
- Radni plan za upravljanje otpadom,
- Plan zaštite od udesa,
- Plan za zatvaranje postrojenja,
- Izjava o metodama tretmana otpada,
- Izjava o metodama tretmana i odlaganja ostataka iz postrojea,
- Rešenje Opštinske uprave kojim je potvrđeno da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
- Polisa osiguranja

Obaveštenje možete pogledati ovde.