banner-mosi2018

Vesti

Zakazana 20. sednica Skupštine opštine

20. sednica Skupštine opštine Priboj će se održati 17. juna 2019. godine (ponedeljak) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu;
2. Predlog Odluke o Završnom računu konsolidovanog računa budžeta opštine Priboj za 2018. godinu;
3. Predlog Odluke o mesnim zajednicama opštine Priboj;
4. Operativni plan odbrane od poplava za područje opštine Priboj za vode II reda;
5. Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Priboj za 2019. godinu;
6. Predlog Odluke o ukidanju svojstva dobra u opštoj upotrebi – delova nekategorisanih puteva i ulica;
7. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja;
8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Priboj;
9. Program sa akcionim planom za korišćenje biomase za energetske potrebe na lokalnom nivou;
10. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP ''Usluga'' Priboj za 2018. godinu;
11. Izveštaj o poslovanju JP ''Toplana Priboj'' za 2018. godinu;
12. Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj za 2018. godinu;
13. Izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Priboj za 2018. godinu;
14. Izveštaj o radu Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj za 2018. godinu;
15. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj
16. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj;
17. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu ''Sportski centar Priboj'';
18. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu ''Sportski centar Priboj'';
19. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š. ''Vuk Karadžić'' Priboj;
20. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije “Priboj“;
21. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~4,85MB - ažurirano 12.06. u 15 časova).

skupstina opstine priboj