banner-mosi2018

Vesti

Održana 54. sednica Opštinskog veća opštine Priboj

U ponedeljak, 10. juna održano je 54. redovno zasedanje Opštinskog veća opštine Priboj.

Na sednici su utvrđeni predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019.godinu, kao i o Završnom računu konsolidovanog računa opštine Priboj za 2018.godinu, ali su i utvrđene odluke o obrazovanju mesnih zajednica, predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Priboj, predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja, a razmatrani su i izveštaji o radu javnih preduzeća čiji je osnivač Opština.

Osim razmatranja Programa sa akcionim planom za korišćenje biomase za energetske potrebe na lokalnom nivou, donete su i odluke o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine i o pribavljanju pokretne stvari u javnu svojinu, dok je tačka sa predlogom Odluke o obavljanju taksi prevoza odložena zbog detaljnijih konsultacija sa taksi udruženjem iz Priboja.

Novim rebalansom budžeta izvršeno je novo usklađivanje prihoda i rashoda, obzirom na činjenicu da je država na sebe preuzela pomoć Fapovim radnicima u vidu otkupa akcija, čime je lokalna sampuprava oslobođena ovih rashoda, a osim toga hotel Bić je dobio novog vlasnika, te će i ta sredstva, planirana za kupovinu istog biti preusmerena.

Skupštini opštine na usvajanje prosleđen je i predlog Odluke o Završnom računu konsolidovanog računa opštine Priboj za 2018. godinu, kao i izveštaji o radu JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja, JKP "Usluga" i JP "Toplana Priboj" za 2018.godinu.

Sednica Skupštine opštine zakazana je za ponedeljak, 17. jun.

Dnevni red sednice možete pogledati ovde.

49 sednica opstinskog veca