Vesti

Konkurs Visoke tehničke mašinske škole strukovnih studija Trstenik – visokoškolska jedinica u Priboju - prvi konkursni rok

Visoka tehnička mašinska škola iz Trstenika organizuje upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2019/2020. godini koji će studirati u visokoškolskoj jedinici u Priboju. U zavisnosti od broja zainteresovanih studenata pored akreditovanog studijskog programa – proizvodno mašinstvo planiraju se i sledeći smerovi: informacione tehnologije i drumski saobraćaj.

Pravo učešće na konkursu za upis na prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili trogodišnje ili četvorogodišnje srednje obrazovanje, gimnazije ili tehničke, mašinske struke.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose na uvid ORGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list (koji se dobija prilikom prijavljivanja) podnose fotokopije sledećih dokumenata: izvod iz matične knjige rođenih,svedočanstva svih razreda završene srednje škole, diplomu (svedočanstvo) o završnom, odnosno maturskom ispitu, dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (4.000,00 din.) na račun: 840 – 818666 – 73.
Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Svi kandidati prijavljeni na konkurs (bez obzira na broj prijavljenih) polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE. Sve informacije u vezi sa studiranjem na Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija iz Trstenika, kao i zbirku zadataka za pripremu prijemnih ispita, možete pronaći na sajtu ove visokoškolske ustanove.
Prijavljivanje kandidata je počelo, prijava se može izvršiti u prostorijama Visoke škole u Slobodnoj zoni Priboj. Informacije u vezi sa prijavljivanjem se mogu dobiti na broj telefona 0659993723.

Prvi konkursni rok:
Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se od 24. do 28. juna 2019. godine
Polaganje prijemnog ispita iz MATEMATIKE održaće se 4. jula 2019. Godine u 11 sati u prostorijama Škole u Slobodnoj zoni Priboj.
Ukoliko u prvom konkursnom roku ne budu popunjena sva mesta predviđena konkursom za upis u prvu godinu, Škola će po istom postupku vršiti upis u drugom konkursnom roku.
Broj slobodnih mesta posle prvog konkursnog roka biće objavljen na oglasnoj tabli Škole do 16. jula 2019. godine

Drugi konkursni rok:
Prijavljivanje zainteresovanih kandidata za upis obaviće se 2. i 3. septembra 2019. godine.
Polaganje prijemnog ispita održaće se 5. septembra 2019. godine u 11 sati u prostorijama Škole.

visoka skola slobodna zona