slideshow04

Vesti

Rang lista projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrada

Na osnovu Odluke o sprovođenju javnog poziva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja fasada i poboljšanju energetske efikasnosti zgrada i sprečavanja štetnih posledica po bezbednost građana na teritoriji opštine Priboj za 2019. godinu, Komisija za izbor projekata pregledala je pristiglu dokumentaciju, izvršila ocenjivanje i na kraju sačinila rang listu.

Od deset pristiglih prijava, četiri stambene jedinice nisu ispunile uslove konkursa i podnele adekvatnu dokumentaciju predviđenu javnim pozivom, pa je komisija izvršila rangiranje šest stambenih jedinica sa valjanom dokumentacijom. Ukupna predviđena suma u Budžetu opštine Priboj za ovaj projekat iznosi 10.000.000,00 dinara.

Rang lista projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrada:
1. Stambena jedinica ul. Proleterska br. 1 - 95 bodova
2. Stambena jedinica ul. Proleterska br. 2 - 80 bodova
3. Stambena jedinica ul. 12 januar br. 65 - 78 bodova
4. Stambena jedinica ul. 12 januar br. 92 - 74 boda
5. Stambena jedinica ul. 12 januar br. 35 - 67 bodova
6. Stambena jedinica ul. 12 januar br. 31 - 67 bodova

Ostale stambene jedinice koje su učestvovale na ovom konkursu nisu ispunile uslove konkursa i podneli adekvatnu dokumentaciju predviđenu članom 3. Odluke o sprovođenju javnog poziva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja fasada i poboljšanju energetske efikasnosti radi sprečavanja štetnih posledica po bezbednost građana na teritoriji opštine Priboj za 2019. godinu. Rangiranje je izvršeno na osnovu kriterijuma predviđenih članom 10. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

U roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na internet stranici opštine Priboj, podnosioci prijava imaju pravo uvida u dokumentaciju koju su dostavili ostali učesnici javnog poziva.

Rang listu projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrada možete preuzeti ovde.

fasade zgrada rang lista