Vesti

Adaptiran pomoćni objekat kuće Jevđevića

U okviru projekta "Beli sport i kulturno-istorijsko nasleđe Polimlja sa kraja 19. veka u funkciji razvoja turizma opština Priboj i Rudo" završena je još jedna aktivnost predviđena ovim projektom.

Naime, Turistička organizacija Priboj je za potrebe Zavičajnog muzeja u Priboju izvršila rekonstrukciju pomoćnog objekta kuće Jevđevića sa namerom da se u njemu održavaju umetničke radionice, konzervatorski radovi, izložbe, kao i za druge potrebe Zavičajnog muzeja.

Radovi su okončani i sastojali su se od unutrašnjih radova koji su obuhvatili postavku mermernog poda, iigradnju kamina, malterisanje i krečenje unutrašnjosti, postavke kade za konzerviranje, zamena kompletne stolarije i postavku unutrašnjeg stepeništa. Od spoljnih radova izvršeno je kompletno malterisanje i krečenje spoljašnjeg dela objekta i zaštita drvenih greda kao i izgradnja prilaznog stepeništa objektu. Ukupna vrednost izvedenih radova je 13.500,00 eura. Projektom je predviđeno da su u ovom objektu od 19.08 do 25.08.2019. organizuje radionica za izradu suvenira od gipsa i gline na kojoj će se izabrati suvenir opštine Priboj.

Ukupna vrednost projekta je 215.663.66 evra, od čega po projektu za aktivnosti na teritoriji opštine Priboj, Turističkoj organizaciji Priboj pripada 119.390,76 evra.

Radi se o projektu koji za cilj ima promovisanje, unapređenje belog sporta kao i kulturno-istorijskog nasleđa Polimlja sa kraja 19. veka u funkciji razvoja turizma dve pogranične opštine, na kome je Turističkoj organizaciji Priboj partner Javna ustanova "Rudo sport" Rudo.

Projektom je predviđena izgradnja novog teniskog terena od čvrste podloge u Mramorju, kod postojećeg dečjeg igrališta, nabavka opreme za Teniski klub Priboj, a biće održana i dva teniska kampa za tenisere početnike. Takođe pet profesora fizičkog iz Priboja će pohađati kurs za operativnog trenera u tenisu a staza stare pruge biće pretvorena u zelenu biciklističku stazu. Predviđena je i adaptacija pomoćnog objekta Jevđevića kuće i da se taj prostor pretvori u umetničku radionicu. Tokom trajanja projekta biće organizovane dve radionice za izradu suvenira, na kojima će se između ostalog izabrati i suverniri za opštine Priboj i Rudo. Polimlje će dobiti i novu manifestaciju, trku starih bicikala, a za vreme trajanja projekta biće prikupljena istorijska građa iz ovog perioda, koja će biti publikovana u katalozima.

pomocna zgrada kuce jevdjevica