slideshow04

Vesti

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Priboj u 2019. godini - II krug

Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Priboj - II krug.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine PRIBOJ, u kancelariji br 38 svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Kontakt osoba Zoran Novaković, tel. 0332452341 lokal 123.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je predmet ovog oglasa je 252,1451 hektara.

Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12 sati, dana 22.08.2019. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave opštine Priboj kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ceo tekst Oglasa možete preuzeti ovde.
Pregled grupisanih javnih nadmetanja možete preuzeti ovde.
Veb aplikacija za pregled poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.