banner telefoni naslovna

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу мале хидроелектране "Нова Варош" на реци Поблаћници у Прибоју

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, преко писарнице Општинске управе Прибој.

Јавна презентација се организује у периоду од 20.01.2014. године до 27.01.2014.године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, соба број 39, од 10,00 до 14,00 часова сваког радног дана.
Урбанистичким пројектом обухваћене су катастарске парцеле број: 3384, 3386, 3389, 3390, 3391, 3392, 3400, 3541, 3540, 3541, 3543, 3547, 3548, 3552, 3553, 3554, 3556, 3559, 3562/1, 3573, 3575/1, 3575/2, 3580, 3581, 3584, 3586, 3587, 3582/1, 3588, 3590/1, 3590/2, 3591, 3592, 3593, 85/1 и 85/4, све КО Сочице.
Документ преузмите овде.