banner telefoni naslovna

Одржана 37. седница Општинског већа општине Прибој

На данашњем, 37. по реду заседању Општинског већа општине Прибој, разматрани су и утврђени предлози Одлука о повећању грејања за 2013/2014. годину, о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2014. годину и Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2014. годину. Утврђивање Коначне Ранг листе за доделу студентске помоћи одложено је за уторак 28. јануар, због великог броја пристиглих приговора грађана, које је потребно детаљно размотрити како би се Коначна ранг листа утврдила што правичније.

Поводом Предлога Одлуке о повећању цена грејања за 2013/2014. годину, у уводном излагању, председавајући, председник општине Прибој, Лазар Рвовић, истакао је да се ради о непопуларној али нужној мери. Он је констатовао да свакодневно постоје проблеми обезбеђења енергента а самим тим и проблем успешног привођења крају грејне сезоне. Такође је подсетио чланове Већа да су већ два пута стизали захтеви за повећање цене грејања, који су враћани, али да је са тренутним ценама, готово немогуће привести сезону крају. Општина Прибој је имала најнижу цену по Уредби Владе Републике Србије, а ова цена је уједно била и најнижа у Србији. Новом Одлуком о повећању грејања за 12,97 %, цена ће и даље бити међу најнижима у Србији, али и у односу на општине у региону. Нова цена за стамбени простор на 12 месеци без ПДВ-а по метру квадратном је 94,16 дин, док је за школски простор 141,24 дин без ПДВ-а на 12 месеци, а за пословни простор 141,24 дин без ПДВ-а по метру квадратном. Чланови Општинског већа су констатовали да ово јесте непопуларна мера, али да је општина Прибој дужна са друге стране као оснивач да брине о свом предузећу ЈП Топлана. Подсећања ради, ЈП Топлана врши мерења квалитета грејања, и у складу са тим врши се корекција, односно смањење рачуна за појединачне кориснике, а са истом акцијом биће настављено и у наредном периоду. Овај Предлог Одлуке прихваћен је и прослеђен Скупштини општине на усвајање.
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2014. годину, на дневном реду данашњег заседања нашао се из разлога преусмеравања средстава у износу од 40 милиона динара, опредељених за куповину хотела Бић, на другу куповину. Обзиром на то, да је уласком општине Прибој као заинтересоване стране за куповину хотела Бић, повећано интересовање физичких лица, за које је већ извесно да ће највероватније купити овај објекат а што је и био крајњи циљ, новим изменама у буџету, новцем од 40 милиона динара Општина би купила од Милешевске епархије (СПЦ) део Калуђерског поља. Познато је да је ЕПС био заинетересован за изградњу трафостанице управо на овом простору, али због постојећих имовинско-правних односа није био у прилици да изврши изградњу прекопотребне трафостанице. Интерес општине Прибој, директно би био повезан са омогућавањем компензације са ЕПС-ом у будућности. На овај начин општина Прибој, постала би власник једног дела земљишта које би касније могло да се искористи и за друге намене, а индиректан интерес Општине огледа се у томе, што ће средства у износу од 40 милиона динара, Црква која ће их добити од Општине за куповину дела Калуђерског поља, иста, искористити за опремање и обнову РХ Центра на Бањи. Црква би на овај начин била инвеститор и након санације и опремања, здравствени део би препустила Општој болници и постојећем Одељењу физикалне медицине на коришћење без накнаде. Председник Општине је рекао да је стање са РХ центром довољно познато и да сада када је већ извесно да неће бити средстава из Републике усмерених на обнову РХ Центра и Прибојске бање, општина Прибој има моралну обавезу према својим грађанима да кроз модел куповине дела Калуђерског поља од Цркве, обезбеди новац који ће СПЦ искористити за реновирање постојећег објекта, све у циљу опстанка сезоне на Бањи али и опстанка Одељења физикалне медицине. Он је истакао да иако Општина нема надлежност ни ингиренције, да ће као и до сада увек бити сервис грађанима и инвеститорима и активно учествовати у решавању проблема и важних питања. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2014. годину, прихваћен је и прослеђен Скупштини општине на усвајање.
Данас је такође прихваћен и Предлог Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2014. годину, којим се одређује намена коришћења средстава која се прикупљају у буџетском фонду за заштиту и унапређење животне средине. За реализацију овог Програма користиће се средства планирана Одлуком о буџету општине Прибој у износу од 4.000.000 динара. Предлог програма је прихваћен и прослеђен ресорном Министарству на сагласност.
Општинско веће данас је разматрало и захтев прибојских таксиста, на основу кога им је дало сагласност на поновни упис у регистар привредних субјеката, обзиром на брисање из истог због блокада рачуна због веома малих износа. Сагласност на упис Општинско веће општине Прибој даје имајући у виду постојећа ограничења али и надлежност истог да утврђује оптималан број потребних такси возила.
Дневни ред седнице можете погледати овде.
opstinsko vece 2014