banner telefoni naslovna

Одржана 52. седница Општинског Већа

Данас је одржана 52. по реду седница Општинског већа општине Прибој. Дневни ред састављен од осам тачака, укључујући и текућа питања, прихваћен је у целини а седницом је председавао председник општине Прибој Лазар Рвовић.

Веће је данас донело Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Прибој. Оно што је према речима председника Општине Лазара Рвовића, заједничка карактеристика свих одлука које су се данас нашле на дневном реду је то што се тежило томе да се поштеде и грађани и привреда. Начелник Општинске управе Миомир Чавић је истакао да се ради о ценама које су отприлике на нивоу цена од претходне године. Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 6. став 5. Закона о порезима на имовину. Цене су формиране по врстама непокетности али и зонама у којима се налазе.

Утврђен је и предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој, а ради се о усаглашавању са Владиним подзаконским актима.

Утврђен је и предлог Одлуке о ослобађању плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште за 2015. годину. Овом одлуком се симболично али и формално излази у сусрет физичким лицима, обвезницима плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште.

На заседању је утврђен предлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Прибој. Улица "Вука Караџића" која је подељена и чији се други део сада назива "Радмила Лавренчића", формално се се уводи у Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Прибој.

Уз похвале за рад, ажурност и транспарентност у раду, размотрени су Извештај за 2013./2014.годину и Годишњи план за 2014./2015.годину Предшколске установе "Невен".

Општинско веће општине Прибој данас је утврдило и Прелиминарну ранг листу подносилаца захтева за доделу стипендија за талентоване студенте за школску 2014./2015. годину. На оглас за доделу стипендија који је расписала Општинска управа Прибој, пријавило се 14 студената од којих је за 10 констатовано да испуњавају услове. Уз оцену да је испоштована воља и став студената, Прелиминарна листа је од данас јавна а студенти имају осам дана као рок жалбе.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

44 sednica opstinskog veca