banner telefoni naslovna

Месна заједница Забрњица: Оглас

Савет Месне заједнице Забрњица, на основу сходне примене члана 6. до 16. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 24/2012) и Одлуке Савета Месне заједнице Забрњица број 1/2015 од 28.02.2015. године, расписује Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности – производно пословног простора у површини од 298 m² и земљиште уз зграду – објекат површине 730 m² на катастарској парцели број 2034 описане у листу непокретности број 474 КО Забрњица а чији је корисник Месна заједница Забрњица.

Текст огласа можете преузети овде.

biznis inkubator zabrnjica