banner telefoni naslovna

Одлука о избору програма за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Прибој за 2015. годину

На основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања из буџета општине Прибој за 2015. годину, Комисија коју је образовао председник општине Прибој извршила је избор и оцену пројеката из области јавног информисања на територији општине Прибој, путем штампаних, радио, телевизијских и електронских медија, који се суфинансирају из буџета општине Прибој. На основу предлога Комисије председник општине Прибој доноси Одлуку о суфинансирању пројеката.

Одлуком је предложено финансирање следећих Пројеката:

1. Информативно-маркетиншко друштво „Вести“ - 100.000,00 динара
2. Информативни центар „Коран“ - 4.100.000,00 динара
3. Информативно и маркетиншки центар „Луна Прес“ - 100.000,00 динара
4. Студио за видеопродукцију „Ча-Видео“ - 350.000,00 динара
5. Новинска агенција „Бета Прес“ - 150.000,00 динара
6. Друштво за новинско издавачку делатност „Дан Граф“ - 100.000,00 динара
7. Радио „Лим“ - 950.000,00 динара
8. “Форум жена Пријепоља“ - 150.000,00 динара

Комисија сматра да предложени пројекти у различитој мери одговарају на потребе исказане одлуком СО-е Прибој о пројектном финансирању медија.У том смислу, Комисија је извршила оцењивање и селекцију предложених пројектних активности. Посебан значај Комисија указује на постојање и потребу медијских пројеката који су у свим својим сегментима локално засновани. Комисија сматра да пројектне и програмске активности локалних медија на територији општине Прибој у највећој мери одговарају критеријумима из наведене општинске одлуке. Ценећи значај који имају локални медији, али уважавајући степен утицаја регионалних и националних медија који су се јавили на овај конкурс, Комисија сматра да наведене пројекте треба подржати у предложеном финансијском обиму.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Решење о образовању комисије можете преузети овде.
Одлука о избору програма можете преузети овде.

Решење о избору програма можете преузети овде.