banner-mosi2018

Општина Прибој субвенционише кредите за пољопривреднике

Општина Прибој данас је закључила са Банком Интеза уговор о субвенционисању каматних стопа за одобрене кредите пољопривредницима са територије општине Прибој. Општина ће пољопривредним произвођачима субвенционисати редовну камату по пласираним кредитима у укупном износу од 2 милиона динара.

Кредити ће се одобравати у износу од 50 до 150.000 динара, регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Прибој која испуњавају услове кредитне способности и која имају најмање годину дана активног статуса.
Субвенционисање ће бити спроведено конкурисањем пољопривредних газдинстава код Банке Интеза, у чијој отплати ће учествовати враћањем главнице. Рок отплате кредита је 12 месеци а грејс период је 6 месеци.
Кредити ће бити одобрени за пољопривредна газдинства са активним статусом а који испуњавају услове кредитне способности по актима пословне политике Банке Интеза а за улагање у обртна средства.
Средства за субвенционисање камате су опредељена из буџета општине Прибој намењена подстицају развоја пољоприведе.

subvencije-za-poljoprivrednike

Јавни позив за пријаве биће отворен од понедељка 12. октобра 2015. године.
Заинтересовани се могу јавити у просторије Банке Интеза, експозитура Прибој, Немањина 48-50 у Новом Прибоју.