banner-mosi2018

Завршена трећа фаза радова на уређењу обалоутврде у Старом Прибоју

Пројекат уређења обалоутврде у Старом Прибоју који спроводи Дирекција за изградњу Прибоја, а који је прошле године финансиран из средстава ЈП "Србијаводе", ове године успешно је настављен и реализован у трећој фази радова као што је и било предвиђено.

Након прошлогодишњих 48m, додатних 50m урађено је са 2 милиона динара, тако да обалоутврда у овом делу Прибоја износи 100m, са којим је планирано уређење укупно 145m. Следеће године планира се још једна фаза радова, а интензитет радова зависиће од финансијских средстава одобрених од ЈП "Србијаводе".

obaloutvrda 2015