banner telefoni naslovna

Заказана 1. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 23. маја 2016. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Прибој, који су одржани 24.04.2016. године;
2. Доношење одлуке о образовању Верификационог одбора;
3. Разматрање извештаја Верификационог одбора и доношење одлуке о потврђивању мандата одборницима;
4. Избор председника Скупштине општине Прибој;
5. Постављење секретара Скупштине општине Прибој;
6. Избор председника општине Прибој , заменика председника општине Прибој и чланова Општинског већа општине Прибој;

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~0,17МБ - ажурирано 10.05. у 11 часова).

19 sednica so priboj