banner telefoni naslovna

Одржана 86. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 86. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су разматрани Предлог решења о коришћењу средстава за накнаду штете од елементарних непогода на подручју Батковића и Буковика и Извештај Комисије за процену штете настале услед дејства елементарних непогода на подручју општине Прибој у периоду (март - мај 2016.године).

Обе тачке дневног реда су усвојене, а првом је из средстава опредељених Општини Прибој, Решењем Владе Републике Србије, 44 број 06-13556/2015 од 18. децембра 2015. године у износу од 498.000,00 динара и 44 број 06-14254/2015 од 18. децембра 2015. године у износу од 1.101.000,00 динара, одобрена исплата на име ублажавања насталих последица од елементарних непогода - града и обилних падавина у периоду мај-јул 2015. године у селима Батковићи и Буковик, за 76 домаћинстава. Укупан износ за наплату на име ублажавања последица елементарних непогода за 76 захтева је 1.599.000,00 дин, а штету је проценила Комисија.
Данас је усвојен и Извештај Комисије за процену штете настале услед дејства елементарних непогода на подручју општине Прибој у периоду (март - мај 2016.године), која је радила са задатком да установи насталу штету од елементарне непогоде изазване мразом и снегом на засадима малина. Комисија је обиласком засада малина по поднетим захтевима установила да је настала штета од мраза и снега смањила овогодишњи род за 50% у просеку на целој територији општине Прибој. Очекивани принос и очекивана зарада у односу на предходну годину биће мања за половину од очекиваног. Обиласком терена Комисија је пропоручила агротехничке мере малинарима, које треба спроводити како би одржале даљу производњу. Комисија је на основу поднетих пријава и прегледа оштећених засада малина, установила да површине под засадима малине које су оштећене износи 106 хектара. Процена у пројектованом износу са просечним приносом од 10 тона по хектару и откупном ценом од претходне године од 220 динара по килограму, износи 116.600.000,00 динара. Број малина у засаду на једном хектару је 15000 саданица, који је узет као основ за обрачун процењене штете.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

81-sednica-opstinskog-veca