banner telefoni naslovna

Заказана 10. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 26. јуна 2017. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Прибој за 2016. годину;
2. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије;
3. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прибој;
4. Предлог Правилника о награђивању ученика из буџета општине Прибој;
5. Предлог Решења о образовању Комисије за планове;
6. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа;
7. Предлог Решења о именовању чланова Савета за међунационалне односе;
8. Предлог Решења о именовању директора Градске библиотеке Прибој;
9. Предлог Решења о именовању директора Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
10. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
11. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар Прибој";
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈКП "Услуга" Прибој;
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Топлана Прибој";
15. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије Прибој;
16. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Машинско електротехничке школе Прибој;
17. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Вук Караџић" Прибој;
18. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "9. Мај" Саставци;
19. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~1,3МБ - ажурирано 22.06. у 12 часова).

skupstina opstine priboj