banner telefoni naslovna

Прелиминарна ранг листа подносилаца захтева за доделу стипендија за талентоване студенте (школска 2017/2018. година)

На основу члана 12. Одлуке о стипендирању талентованих студената (“Службени лист општине Прибој “, бр. 8/2013 и 4/2014)  Општинско веће општине Прибој  дана 27.11.2017. године на седници одржаној телефонским путем потврђује:  Прелиминарну ранг листу

Општина Прибој ће из буџета за 2018. годину у складу са Одлуком Општинског већа општине Прибој број: 06-473 од 31.10.2017. године, у школској 2017/18 години доделити до 10 стипендија талентованим студентима који испуњавају услове прописане Одлуком о стипендирању талентованих студената (“Службени лист општине Прибој”, број 8/2013 и 4/2014) и рангирани су од броја 1 до 10.

Студенти су рангирани према броју освојених бодова у складу са Одлуком о стипендирању талентованих студената.

Студенти, подносиоци захтева за доделу стипендија за талентоване студенте за школску 2017/18 годину, од редног броја 16 до редног броја 18 не испуњавају један од услова прописан Одлуком о стипендирању талентованих студената.

Сваки подносилац захтева има право приговора на Прелиминарну ранг листу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе на званичној интернет страници општине Прибој.

Приговор се подноси Општинском већу.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Општинско веће општине Прибој о приговорима на Прелиминарну ранг листу одлучује најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора, утврђује Коначну ранг листу и исту објављује на званичној интернет страници општине Прибој.

Право на стипендију за талентоване студенте нема студент који је истовремено остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије.


Прелиминарну листу можете погледати овде.
Текст Конкурса можете погледати овде.

talentovani studenti 2017