banner-mosi2018

Рачунари за недовољно развијене локалне самоуправе

Министарство правде и државне управе, Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја и Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“ закључили су споразум о пословно-техничкој сарадњи у циљу обезбеђивања рачунарске опреме (рачунара и штампача) за сва матична подручја за која се воде матичне књиге у јединицама локалне самоуправе које спадају у категорију изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе из четврте групе према степену развијености, по исказаној потреби ових јединица локалне самоуправе.

У претходном периоду је Министарство правде и државне управе у сарадњи са Јавним предузећем ПТТ саобраћаја „Србија“ организовало обуку за следеће јединице локалне самоуправе: Житиште, Рача, Голубац, Петровац на Млави, Љиг, Мионица, Пландиште, Љубовија, Крупањ, Ражањ, Рековац, Мали Зворник, Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Тутин, Мало Црниће, Кучево, Жагубица, Рашка, Брус, Блаце за рад у модулу Централног система за директан унос података из првог примерка – изворника матичних књига у Централни систем, претрага извода и подешавање штампе извода из Централног система. У наредном периоду биће одржане обуке за још 19 јединица локалне самоуправе.
Извор: Министарство правде и државне управе