banner telefoni naslovna

Одржана 31. седница Општинског Већа

Данас је одржано 31. по реду заседање Општинског већа, које је заседало у свом пуном саставу. На дневном реду се уз две допуне и то Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој и Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Прибој, нашло 10 тачака укључујући текућа питања.

Поводом данашњег заседања на коме су се доносили закључци и Предлози Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Прибој, о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој, о ослобађању плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину, о коефицијентима за непокретности у зонама и о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину, седници Већа су присуствовали Радосав Цвијовић, координатор Одсека за утврђивање локалних прихода и Рада Милинковић, руководилац Одељења за друштвене делатности, финансије и буџет. Разлози за разматрање и утврђивање ових Предлога Одлука су садржани у усаглашавању аката Општине Прибој са изменама у Закону о порезу на имовину, као и законска обавеза измене истих до 30. новембра. Усклађивање је урађено уз сагласност надлежног Министарства финансија, а Одлуке ће се примењивати од 1. јануара 2014. године. Новине које доносе нове Одлуке су за 25% мање таксе, када је у питању порез на имовину, као и то да је Општина Прибој ослободила плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину физичка лица, а када се ради о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Прибој, новом Одлуком укинута је Екстра зона, тако да је све што је било у истој враћено у Прву зону. Нови Предлози Одлука усвојени су једногласно и прослеђени Скупштини општине на усвајање, изузев Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Прибој, који је задржан на доради и измени. Такође, донета је Одлука о одређивању Општинског већа општине Прибој да даје сагласност за упис права својине за објекте који су изграђени на површинама јавне намене. Поводом Предлога Решења о постављењу координатора Канцеларије за младе, постављен је досадашњи координатор, Емир Вражалица и то до 17. фебруара 2014. године.
Дневни ред седнице можете погледати овде.

sednica veca3