banner telefoni naslovna

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Општина Прибој улица 12. Јануара број 108 поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ СА ДВА КОТЛА ЈАЧИНЕ 1000 kw и 800 kw НА БИОМАСУ - СЕЧКУ на кат. парцели број 1828/2 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 02.04.2018.год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 12. април 2018. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.