slideshow04

Odluka o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2018. godinu

Na osnovu člana 2. i člana 9. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Priboj, predloga odluke Komisije za  sprovođenje javnog konkursa za finasiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2018. godinu, predsednik Opštine Priboj doneo je Odluku o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2018. godinu.

Opština Priboj će finansirati sledeće Projekte:

1. Društvo za cerebralnu i dečju paralizu „Priboj“ - 2.650.000
2. Udruženje za pomoć Mentalno nedovoljno razvijenim osobama - 1.400.000
3. Udruženje RVI PPB - 350.000
4. Udruženje žena “Sačuvajmo selo“ - 350.000
5. KUD “Dabar” Priboj - 350.000
6. KUD “Priboj-FAP” - 300.000
7. “PRIMUS“ - 270.000
8. Bošnjačka omladina Priboj - 250.000
9. Opšte udruženje preduzetnika - 200.000
10. Udruženje građana “Ženski glas Priboj” - 150.000
11. Društvo guslara Priboj - 150.000
12. Lovačko udruženje “Priboj” Priboj - 150.000
13. Železnički klub planinara “Ljeskovac” - 150.000
14. Udruženje proizvođača jagodičastog voća - 150.000
15. Crkveno-gradski hor “Sveti Knez Lazar” - 120.000
16. Udruženje boraca narodno-oslobodilačkog rata opštine Priboj - 100.000
17. Udruženje RMVI opštine Priboj - 100.000
18. Crkveno-gradski hor “Sveti Knez Lazar” - 80.000
19. Udruženje multiple skleroze Zlatiborskog okruga Užice - 50.000
20. Udruženje gluvih i nagluvih - 50.000
21. Kinološko društvo Priboj - 50.000
22. MOS slepih Prijepolje - 50.000
23. Učiteljsko društvo opštine Priboj - 30.000

Navedeni projekti su u skladu sa zakonom, Pravilnikom o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa da dodelu sredstava iz budžeta Opštine Priboj i Javnim konkursom  za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2018. godinu.

Odluku o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2018. godinu možete preuzeti ovde.

Ceo tekst konkursa možete preuzeti ovde.