slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Da je nosilac projekta SZR “Beton-komerc“ Raković Stojan preduzetnik, Potpeć, Priboj, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT PROIZVODNjA PROIZVODA OD BETONA ZA GRAĐEVINSKE SVRHE na kat.parcelama broj 3837 i 3843 KO Priboj, opština Priboj.

OGLAŠAVA JAVNI UVID I SEDNICU JAVNE RASPRAVE

1. Studija o proceni uticaja se izlaže na javni uvid i traje od 27.04.2018.godine do 18.05.2018. godine.
Za vreme trajanja javnog uvida napred navedena studija će biti izložena svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opšinske uprave Priboj, ulica 12.januara broj 108 soba 44.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku i predati ih nadležnom organu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove.
2. Sednica javne rasprave održaće se 21.05.2018. godine sa početkom u 12 časova u zgradi Opštinske uprave Priboj, ulica 12. Januar broj 108, soba broj 44.
Na sednici javne rasprave učestvuju nosilac projekta, izrađivač studije, a mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica tj. zainteresovani organi, organizacije i javnost.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.