Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09),Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac  projekta Pliester grupa  d.o.o. Priboj, ulica Pribojske Čete broj 44  podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  projekta  stalno natkrivenog skladišta zapaljivih sirovina u orgpnalnoj ambalaži (praimer, želkot) ukupne zapremine 265,5m   na kat.parceli broj 261/9 KO Priboj, opština Priboj.

Uvid u sadržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj – Odeljenja  za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12. Januara broj 108 kancelarija broj 44 počev od 17.07.2018.god. u vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 28.07.2018. godine.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.