slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu IONNI PLASTICS TECHNOLIGY DOO Priboj, ulica Veljka Vlahovića br.10, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat proizvodnje granulata od plastičnih materijala (Polipropilen, ABS smola, poliamid i dr.) kapaciteta 1250t mesečno, na kat.parceli broj 1156/1 KO Priboj, ul. Save Kovačevića bb, opština Priboj.

Uvid u sadržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj–Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12. Januara broj 108. kancelarija broj 44 počev od 08.02.2019. godine u vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 19. februar 2019. godine.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.