KLER: Počinje realizacija projekta Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj - "Adaptacija i opremanje prostora za rad Omladinskog centra Priboj"

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Priboj započela je realizaciju projekta "Adaptacija i opremanje prostora za rad Omladinskog centra Priboj". Projekat je uradila Kancelarija za LER, ukupne vrednosti 55.196,00 USD, i biće finansiran od strane EU i Vlade Švajcarske, kroz program EU PROGRES koji sprovodi Kancelarija UN za projektne usluge UNOPS, sa 88,83% učešća, dok će opština Priboj izdvojiti 11,17% sredstava.

kler logoOpšti cilj projekta je da doprinese unapređenju institucionalnog okvira za afirmaciju mladih i njihovo uključivanje u izgradnju civilnog društva. Osnivanje Omladinskog centra logičan je nastavak projekta "Učešće mladih u procesu odlučivanja na lokalnom nivou", u okviru kojeg je 2008. godine osnovana Kancelarija za mlade u opštini Priboj, za čije potrebe je Kancelarija za LER uradila projekat opremanja Omladinskog centra. Predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović, imenovao je tim za implementaciju projekta, koji čine Darko Đogović (menadžer projekta), Zorica Bogdanović, Ekrem Hodžić i Magdalena Prijović. Projektom je predviđeno opremanje oko 160m2 prostora u Domu kulture u Novom delu grada, a vreme predviđeno za realizaciju je pet meseci. Podsećanja radi, deo sredstava za opremanje Omladinskog centra, obezbeđen je iz budžeta Ministarstva omladine i sporta, koje je 16. aprila 2013. odobrilo sredstva za projekat "Opremanje prostora za rad Omladinskog centra" u iznosu od 680.578,00 dinara, a koji je uradila i sa njim kod Ministarstva omladine i sporta aplicirala Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Realizacijom ovih projekata, Omladinski centar u Priboju, biće jedan od najsavremenijih u Srbiji, a rad Kancelarije za mlade na znatno višem nivou, sa boljim uslovima za rad.
omladinski centar 01