slideshow04

Одржана 2.седница Општинског већа општине Прибој

Данас је у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић", у Старом Прибоју, уз поштовање мера дистанце и предострожности поводом пандемије корона вируса, одржано друго по реду заседање новог састава Општинског већа општине Прибој.

На заседању су утврђени предлози Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2019.годину, Одлука о преносу акција издаваоца ФАП Корпорација а.д. Прибој са општине Прибој – Општинска управа Прибој на град Београд без накнаде, а осим доношења Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој и Закључка о бесплатном јавном линијском превозу путника, размотрени су Извештај о раду за 2019/2020. годину и Годишњи план рада за 2020/2021. годину Предшколске установе "Невен" Прибој.

Одлуком о завршном рачуну консолидованог рачуна за 2019.годину, утврђени су су укупни остварени приходи и примања, укупно извршени расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета општине Прибој за 2019.годину, као и стање дуга на дан 31.12.2019.године. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци из Буџета општине Прибој за 2019.годину утврђени су у износима и то приходи и примања 918.143.147,65 динара, расходи и издаци 910.672.415,65 дин, док је суфицит 7.470.732,00 динара.

Утврђен је и предлог Одлуке о преносу акција издаваоца ФАП Корпорација а.д. Прибој са општине Прибој – Општинска управа Прибој на град Београд без накнаде, којом Општина Прибој преноси 89 комада обичних акција 2.емисије (вредност једне је 1.000 динара), на Град Београд, по основу неизмирених уступљених јавних прихода, као и сва права по основу предметних акција. На основу Записника са Пореском управом, који је 17.11.2016.године послат ФАПу, дошло је до пропуста по Записнику, у делу који се односи на уступљене јавне приходе (на име пореза на зараде) у износу од 111.045,13 динара, тј. 111 акција, које су уписане, уместо на Град Београд, део на Општину Прибој, (89 акција) а део на Републику Србију (22 акције). С обзиром да Град Београд тражи упис акција на своје име, потребно је спровести пренос 89 акција са Општине Прибој - Општинске управе Прибој.

Чланови Општинског већа данас су донели и Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој, који на предлог начелника Општинске управе, доноси Општинско веће. Такође, донет је и Закључак којим се утврђују линије и ред вожње за бесплатан превоз свих грађана на територији општине Прибој, на одређеним релацијама, о чему ће јавност бити детаљно информисана у наредним данима.

Данас су усвојени Извештај о раду за 2019/2020. годину и Годишњи план рада за 2020/2021. годину Предшколске установе "Невен" Прибој, а донета су и два решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, и то за потребе Канцеларије за младе у укупном износу од 500.000,00 динара и Градске библиотеке у износу од 620.000,00 динара. Наиме, услед ситуације изазване пандемијом Covid 19 јавила се потреба за помоћ становништву општине Прибој. Председник општине Прибој донео је Решење о исплати џепарца за волонтере који су били ангажовани преко Канцеларије за младе у току трајања ванредног стања, у периоду од 15.03.2020. до 10.06.2020.године за рад у Кол центру за достављање лекова и намирница најстаријим суграђанима, који су вршили дистрибуцију прехрамбених пакета које је обезбедила општина Прибој, најугроженијим грађанима по месним заједницама и учествовали у достављању прехрамбених пакета пензионерима. Такође, Министарство културе и информисања је по уговору о суфинансирању пројекта опремања и модернизовања Градске библиотеке Прибој, одобрило 500.000,00 динара за реализацију пројекта, а обзиром да укупна вредност износи 1.199.382,00 са ПДВ, индиректни корисник се обратио Општинској управи са захтевом да остатак буде измирен приходима из општинског буџета.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

opstinsko vece druga sednica 2020