slideshow04

Конкурс за доделу стипендија талентованим студентима општине Прибој за школску 2017/18. годину

Општинска управа Прибој расписује Конкурс за доделу стипендија талентованим студентима општине Прибој за школску 2017/2018.годину. Право на стипендију за талентоване студенте, у складу са Законом и Одлуком о стипендирању талентованих студената, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

Право на стипендију за талентоване студенте има студент који:
1. је студент најмање III (треће) године основних академских студија, односно који је остварио 120 ЕСП бодова (на основним академским студијама), или је студент мастер академских студија;
2. је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00;
3. је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије;
4. има пребивалиште на територији општине Прибој најмање 5 (пет) година
5. истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије

Заинтересовани студенти могу поднети пријаву у слободној форми. Пријава треба да садржи:
• кратку биографију са личним подацима
• доказе о испуњености услова
Као докази о испуњености услова морају бити поднете исправе издате од стране надлежних органа и установа:
• уверење о пребивалишту или својеручно потписана изјава о сагласности како би орган могао извршити увид, прибавити и обрадити податке о којима се води службена евиденција
• уверење факултета о уписаној години студија и статусу студента на буџету
• уверење факултета о свим положеним испитима и оствареној просечној оцени током студирања, с тим да чињеница да су положени сви испити из претходне године студија мора бити исказана као остварених 60 ЕСП бодова.

Пријава се може поднети поштом или непосредно у писарници Општинске управе Прибој, у року од 10 (десет ) дана од дана објављивања конкурса званичном сајту општине Прибој (www.priboj.rs).

Више о условима конкурисања и о самом поступку избора прочитајте овде.
Образац 1 - Изјаву - можете преузети овде.