banner-mosi2018

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-29121-IUP-1/2016 од 04.11.2016. године

Решење број ROP-PRI-29121-IUP-1/2016 од 04.11.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-28737-IUP-1/2016 од 02.11.2016. године

Решење број ROP-PRI-28737-IUP-1/2016 од 02.11.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-27366-IUP-1/2016 од 19.10.2016. године

Решење број ROP-PRI-27366-IUP-1/2016 од 19.10.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-24997-IUP-1/2016 од 29.09.2016. године

Решење број ROP-PRI-24997-IUP-1/2016 од 29.09.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-16774-IUP-1/2016 од 18.07.2016. године

Решење број ROP-PRI-16774-IUP-1/2016 од 18.07.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-15625-IUP-1/2016 од 08.07.2016. године

Решење број ROP-PRI-15625-IUP-1/2016 од 08.07.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-14268-IUP-1/2016 од 24.06.2016. године

Решење број ROP-PRI-14268-IUP-1/2016 од 24.06.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-49-IUP-1/2016 од 19.01.2016. године

Решење број ROP-PRI-49-IUP-1/2016 од 19.01.2016. године овде.

Решење број 351-196/2015 од 05.01.2016. године

Решење број 351-196/2015 од 05.01.2016. године овде.

Решење број 351-122/2015 од 14.07.2015. године

Решење број 351-122/2015 од 15.07.2015. године овде.