banner telefoni naslovna

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na zahtev nosioca projekta Telekom Srbija a.d Beograd, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta Zatečenog stanja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije Priboj 2-UE 19, UEX19,UEU 19 i UE19Co61 na kat.parcelibroj ½ KO Crnuzi, opština Priboj.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave Priboj, ulica 12.Januara 108 soba 44 ,svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebn procena uticaja projekta na životnu sredinu možete pogledati ovde.