banner telefoni naslovna

ЕУ ПРОГРЕС донирао Општини Прибој софтвер за електронски регистар имовине

Завршена је инсталација софтвера за електронски регистар имовине у 24 локалне самоуправе кроз пројекат ЕУ ПРОГРЕС/УНОПС (који се финансира средствима ЕУ и владе Швајцарске), а који изводи фирма GDi GISDATA д.о.о. из Београда. У сарадњи са локалним ИТ администраторима, инсталирана је финална верзија софтвера, која је ушла у пробни период од 2 месеца, а након њега ће софтвер ући у оперативну употребу. Лиценце софтвера су неограниченог временског трајања, а у склопу пројекта је и трогодишње бесплатно одржавање инсталираног софтвера, као и техничка подршка.

У питању је пројекат под називом "PROCUREMENT OF ELECTRONIC REGISTER FOR LOCAL SELF-GOVERNMENTS’ PROPERTY INVENTORY (SOFTWARE LICENSES)", који спроводи ЕУ ПРОГРЕС, а компанија GDi GISDATA је имплементатор решења у 24 јединице локалне самоуправе у Србији.
Апликативно решење је засновано на web-апликацији, којој се приступа са рачунара из локалне самоуправе путем web-browsera (Mozilla, Chrome, IE), док је сама апликација и база података постављена на централном серверу. Током новембра месеца и почетком децембра извршена је инсталација и конфигурација софтвера на централном серверу, те да се након тога врши тестирање функционисања саме апликације и истовремео отклањање евентуалних проблема. Након истека од 2 месеца, апликација улази у оперативну употребу.
Крајњи резултат инсталације овог програма је бољи преглед и урављање јавном имовином, у циљу повећања буџета општине Прибој.
property info