banner telefoni naslovna

Прелиминарна ранг листа студената који су поднели захтев за помоћ из буџета општине Прибој

Према Закључку Општинског већа општине Прибој из средстава буџета општине Прибој планирана је додела помоћи за 100 (сто) материјално најугроженијих студената.

Право на помоћ из буџета општине Прибој оствариће подносиоци захтева који су на овој Прелиминарној ранг листи рангирани до редног броја 100 (сто), укључујући и редни број 100 (сто).
На ову Ранг листу подносилац захтева може уложити приговор Општинском већу општине Прибој, у року од 3 дана од дана објављивања исте.
По истеку рока за подношење приговора , и разматрању приспелих приговора, Општинско веће општине Прибој утврдиће Коначну ранг листу студената и исту ће објавити на сајту општине Прибој ( www.priboj.rs) и на огласној табли Општинске управе Прибој , ул. 12. јануар 108.
Прелиминарну листу студената можете преузети овде.